UA-118373460-1 tag: tag: tag: tag:

Chodźcie, fajnie jest!

Demo aktorskie

Realizacja. 

 

Demo aktorskie to podstawa egzystencji na rynku aktorskim. Jeśli chcesz pracować w zawodzie, a nie masz dema lub masz demo, które nie pokazuje Twoich możliwości aktorskich i nic nie mówi o tobie jako aktorze/aktorce, tym trudniej będzie Ci znaleźć pracę. 

Demo samo w sobie, wbrew ogólnie panującej opinii, nie ma być dziełem sztuki, tylko krótkim "filmem" w którym mieszczą się dwie, trzy sceny, w których idealnie widać i słychać aktora/aktorkę.

Pamiętaj, reżyser obsady nie ogląda dema w poszukiwaniu doświadczeń metafizycznych, szuka aktora/aktorki. Chce zobaczyć jak wyglądasz, jak się poruszasz, jak brzmi Twój głos, by wreszcie sprawdzić czy nadajesz się do roli do której bierze Cię pod uwagę.

Kierując się powyższymi zasadami, chcemy zaproponować Ci wykonanie dema aktorskiego, które pokaże Cię najpełniej w oparciu o materiały filmowe, które nam dostarczysz. Jeśli nie masz materiałów. napiszemy dedykowaną dla Ciebie scenę, przygotujemy Cię do niej, wyreżyserujemy, nagramy i zmontujemy.

 

Przykładowe demo zmontowane przez Actor Center.

Demo

-montaż z dostarczonych materiałów

350zł

 

Demo+

-napisanie sceny pod aktora/aktorkę, 

-6 godz. prób,

-dwugodzinny plan zdjęciowy w studio z operatorem, dźwiękiem oraz make up'em,

-reżyseria sceny/scen,

-montaż. 

1500zł

Actor' center, warsztaty aktorskie, zajęcia aktorskie, warsztaty teatralne, Marcin Zarzeczny

Dodatki:

-napisy angielskie 100zł

-przetłumaczenie na angielski polskiego tekstu od 100zł,

 

 

 

warsztaty teatralne w Warszawie. Warsztaty aktorskie w Warszawie. Warsztaty aktorskie w Krakowie. Warsztaty teatralne w Krakowie.